Hide Main content block

 

บริการทางการแพทย์

ศูนย์การรักษาและคลินิก

 

ค้นหาแพทย์

แนะนำคณะแพทย์และเวลาออกตรวจ

 

แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจและโปรโมชั่นตามความต้องการของคุณ

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาล

Packages & Promotion

วัคซีนไอพีดีสำหรับลูกน้อย ตั้งแต่วันนี้ 28 กุภาพันธ์ 2559  
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนพร้อมให้บริการตรวจความผิดปกติของการนอนด้วยเครื่องตรวจการนอนหลับในห้องปฏิบัติการ Sleep Lab ด้วยห้องนอนที่จัดบรรยากาศที่เสมือนห้องนอนที่บ้าน    
แพคเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อย ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2017 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด  
โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เหมาจ่ายโปรแกรมละ 170,000 บาท
แพคเกจคลอดบุตรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนน 2016          
แพคเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 15 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  
แพคเกจขูดมดลูกและผ่าตัดมดลูก 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560  
โปรแกรมตรวจสุขภาพ "สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐" เริ่ม 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคา 2560                  
ตรวจภูมิแพ้ เพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ในเด็ก ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2016 - 30 พฤศจิกายน 2017
วัคซีน HPV สำหรับเด็ก 2 เข็ม เริ่ม 1 ธันวาคม 2016 - 31 พฤษภาคม 2017  
โปรแกรมตรวจสุขภาพ “สตรีวัยรักสุขภาพ” Lady Check Up Program ตั้งแต่วันนี้- 31 ธันวาคม 2015 Now up to 31 Dec. 2016  
แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนยินดีบริการท่านด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โดยแบ่งความเหมาะสมตามช่วงอายุรับบริการได้ที่ แผนกตรวจสุขภาพ เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.00-15.00 น.
ฟอกฟันขาวที่บ้านด้วยตัวคุณเอง  
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือ ตรวจเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2016
  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์      

Latest News

cache/resized/5f636d0e5203ee8cdd5e09361691361a.jpg
Super User, วันศุกร์, 14 ตุลาคม 2559
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดย ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์, นายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ ...
cache/resized/9c8c49ab78f4d52f95c3f0e8392667e5.jpg
Super User, วันเสาร์, 14 พฤษภาคม 2559
  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ประจำปี 2559  โดยมีนายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล ...
cache/resized/878b585b7c54f60173b585e6d20b20d6.jpg
Super User, วันอาทิตย์, 24 เมษายน 2559
  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ให้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.  องค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ...
cache/resized/920946630385146ee871827d5dde7811.jpg
Super User, วันอาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2558
The 20th Annual Convention of Asia Christian Hospitals โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โดย นายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล , นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส ...
cache/resized/3739b7cd02be0cdf843a3478ed9896f9.jpg
Super User, วันอาทิตย์, 23 สิงหาคม 2558
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ...
cache/resized/474088f38524e3e773422ad9c9d81d33.jpg
Super User, วันอาทิตย์, 23 สิงหาคม 2558
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงนันทิยา นาคะชาต ผู้อำนวยการกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ...
cache/resized/4b83edf500e0408a049633895fc0550e.jpg
Super User, วันอาทิตย์, 23 สิงหาคม 2558
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่พักรักษาพยาบาล ณ ...
cache/resized/0dd75fea71e01f58ce29bd0a919e40c1.jpg
Super User, วันอาทิตย์, 23 สิงหาคม 2558
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางศิราภรณ์ จิตต์กุศล คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ประจำพระองค์ฯ ...
cache/resized/dbf335f024be9c38d007fd827f36b193.jpg
Super User, วันอาทิตย์, 23 สิงหาคม 2558
คุณอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค เป็นตัวแทนในนามคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บที่พักรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  คุณอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค ...
cache/resized/2fe0ae12c6be4a6b1c33ef6d0b40c145.jpg
Super User, วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ในโอกาสเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ...
cache/resized/a3a8ebcecbd3fdce4b2eb2b897c4b729.jpg
Super User, วันอาทิตย์, 23 สิงหาคม 2558
นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก เป็นตัวแทนในนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบกระเช้าของขวัญเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณสี่แยกราช ประสงค์ และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ ...
cache/resized/ea1a88506e29db9556806e32515cb22d.jpg
Super User, วันอาทิตย์, 23 สิงหาคม 2558
นายพิชยา สายแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ตัวแทนในนามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณสี่แยกราช ประสงค์ ...

Latest Tweets

>> วัคซีนไอพีดีสำหรับลูกน้อย : แพคเกจ 2 เข็ม - 4 เข็ม >> สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2017 ...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม... https://t.co/XfqucXqdxi
** เริ่ม 1 พฤษภาคม - 31 มีนาคม 2560 ** >> คลอดปกติ 46,00 บาท (พัก 2 คืน 3 วัน) >> ผ่าตัดคลอด 69,000 บาท (พัก 3... https://t.co/aefIA0dlBR
>> แพคเกจวัคซีนเหมาจ่ายสำหรับลูกน้อยอายุขวบปีแรก >> Baby 1 : 7,100 บาท (เฉพาะค่าวัคซีน) >> Baby 2 : 5,100 บาท... https://t.co/dICdEwRNKk

Doctor Team

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree