กุมารเวชกรรม

สาขาเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, กุมารเวชศาสตร์ 

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ:  กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชกรรมทั่วไป 

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, กุมารเวชศาสตร์ 

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ, กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนัง

สาขาเชี่ยวชาญ: กิจกรรมบำบัดและการศึกษาพิเศษ

สาขาเชี่ยวชาญ: กิจกรรมบำบัดและการศึกษาพิเศษ

สาขาเชี่ยวชาญ: กระตุ้นกล้ามเนื้อฝึกพูด

สาขาเชี่ยวชาญ: กระตุ้นกล้ามเนื้อฝึกพูด

สาขาเชี่ยวชาญ: กระตุ้นกล้ามเนื้อฝึกพูด

สาขาเชี่ยวชาญ: กระตุ้นกล้ามเนื้อฝึกพูด

สาขาเชี่ยวชาญ: จิตวิทยา & ตรวจIQ

สาขาเชี่ยวชาญ: จิตวิทยา & ตรวจIQ

สาขาเชี่ยวชาญ: จิตวิทยา & ตรวจIQ

สาขาเชี่ยวชาญ: จิตวิทยา & ตรวจIQ

สาขาเชี่ยวชาญ: จิตวิทยาพัฒนาการ

สาขาเชี่ยวชาญ: จิตวิทยา & ตรวจIQ

สาขาเชี่ยวชาญ: จิตวิทยา & ตรวจIQ

สาขาเชี่ยวชาญ: กระตุ้นพัฒนาการ

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ 

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ 

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Information

Contact & Support

  • Address : 124 Silom rd Bangruk BKK 10500
  • Email : info@bch.in.th
  • Tel : 0-2625-9000, 0-2235-1000,0-2760-9000
  • Fax : 0-2236-2911    ✉ webmail
  • ขั้นตอนการพิจารณายาของ รพ.
  • ☑ แผนงานพิจารณายาเข้า รพ.  | Click |
    ☑ แบบยื่นเสนอยา | Click |
    ☑ ข้อมูลทั่วไป | Download |
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree