สายงานพัฒนาคุณภาพ

การระบุตัวผู้ใช้บริการ

        เพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการ ระบุตัวผู้ใช้บริการ ทั้งที่ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (Out Patient Department, OPD) และแผนกผู้ป่วยใน (In Patient Department ,IPD)โดยใช้สายรัดข้อมือ (Wrist band) สวมบริเวณข้อมือของท่าน ซึ่งสายรัดข้อมือจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสรรพนามนำหน้าชื่อ-นาม สกุล, วัน เดือน ปีเกิด, เลขที่ประจำตัวผู้ป่วยหรือ Hospital Number (HN) เป็นตัวบ่งชี้ ในการระบุตัวท่านทุกขั้นตอน และเพิ่ม Admittion Number (AN) กรณีพักรักษาตัวอยู่ แผนกผู้ป่วยใน ในการบริการและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการ จะมีบุคลากรทวนสอบ การ ระบุตัวของท่านอย่างน้อย 2 ตัวชี้บ่ง เช่น ชื่อ-นามสกุลและวัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น

        ดังนั้นโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการทวนสอบเพื่อระบุตัวใน ทุกขั้นตอนการบริการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพความถูกต้องในการดูแลและความปลอดภัย ของท่าน

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

        ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคลุกลามจนถึงขั้นรักษาไม่หาย ซึ่งเรียกว่า "ผู้ป่วยระยะ สุดท้าย" โดยมีแผนการรักษาแบบประคับประคองอาการ ทางโรงพยาบาลมีทีมงานให้คำ แนะนำ ปรึกษาและเข้าเยี่ยมพูดคุยกับญาติ พร้อมทั้งวางแผนร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยเพื่อ ที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม ของญาติในการเผชิญกับการที่จะต้องสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก และเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดสันติสุข ในใจหากต้องจากโลกนี้ไป

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Information

Contact & Support

  • Address : 124 Silom rd Bangruk BKK 10500
  • Email : info@bch.in.th
  • Tel : 0-2625-9000, 0-2235-1000,0-2760-9000
  • Fax : 0-2236-2911    ✉ webmail
  • ขั้นตอนการพิจารณายาของ รพ.
  • ☑ แผนงานพิจารณายาเข้า รพ.  | Click |
    ☑ แบบยื่นเสนอยา | Click |
    ☑ ข้อมูลทั่วไป | Download |
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree