สายงานบริหาร

ด้านการบริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

        โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนก้าวสู่ปีที่ 63 ของการให้บริการรักษาพยาบาล ที่เรามุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างสม่ำเสมอ มีบริการ 24 ชั่วโมง (แผนกศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม และหู คอ จมูก) มีแพทย์เฉพาะทาง 79 สาขา เพื่ออำนวยความสะดวก และให้มีบริการที่ครอบคลุมทุกโรค การตลาดได้เป็น ผู้ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกเช่น บริษัทต่างๆ ในเรื่องการทำสัญญาการใช้ บริการการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน การตรวจสุขภาพประจำปี การตลาดจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบข้อมูลต่างๆ ผ่านทางวารสารโรงพยาบาล, การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล, ผ่าน Web site โรงพยาบาล และทาง SMS เป็นต้น

        ถ้าท่านสนใจสมัครสมาชิกวารสารโรงพยาบาล กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์พยาบาลประจำหอผู้ป่วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2625-9000, 0-2235-1000 ต่อ 20510, 20511, 20512

 

การเงินและบัญชี

        แผนกการเงินให้บริการรับชำระเงิน และชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับค่ารักษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่ารักษาพยาบาลแก่ท่านรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานบริการอื่นในด้านความชัดเจนของราย ละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องและยุติธรรม

 

การชำระค่ารักษาพยาบาล

1. แผนกการเงิน จะส่งใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ท่านทุกๆ 3 วัน โปรดนำใบแจ้งหนี้ ดังกล่าวติดต่อชำระ ค่าใช้จ่ายได้ที่แผนกการเงิน ชั้น 5 อาคารหมอแวลส ์ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 21.00 น. นอกเวลาดังกล่าว ชำระได้ที่แผนกการเงินผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารหมอแวลส ์ สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือบัตรเครดิตซึ่ง ท่านจะได้รับใบเสร็จในวันที่กลับบ้าน
2. กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า ท่านสามารถรับคืนเงินที่หักจากค่ารักษาพยาบาลได้ที่ แผนกการเงิน ชั้น 5 อาคารหมอแวลส์ ในวันที่ท่านออกจากโรงพยาบาล
3. ทางโรงพยาบาลไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่การเงินเรียกเก็บเงินผู้ป่วยตามห้องพัก ยกเว้นกรณี ที่ท่านร้องขอ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่าย กรุณาติดต่อ แผนกการเงินผู้ป่วยใน โทร. 30520, 30521, 30522
4. ในกรณีท่านให้บริษัทประกัน หรือคู่สัญญาเป็นผู้ชำระค่ารักษาพยาบาล กรุณาแจ้งสิทธิ์ที่ แผนกบริการผู้ป่วยใน พร้อมหลักฐานการใช้สิทธิ์

 

กำหนดเวลาในการออกจากโรงพยาบาล

        กำหนดเวลาออกจากโรงพยาบาล (Discharge Time) คือ ก่อนเวลา 14.00 น. ของ แต่ละวัน โดยการคิดค่าห้องจะเริ่มคิดตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาล

 

โภชนาการ

        แผนกโภชนาการผลิตและให้บริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ โภชนบำบัดและสุขาภิบาลอาหาร ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยมีการให้ ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง แผนกโภชนาการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยฟรีตาม ความเหมาะสมกับคำสั่งการรักษาของแพทย์ โดยบุคลากรบริการอาหารจะนำเมนูอาหารมาให้ ท่านเลือกล่วงหน้า 1 วัน

กำหนดเวลาในการจัดส่งอาหารประจำวันสำหรับผู้ป่วย มีดังนี้

- มื้อเช้า 07.30 - 08.00 น.
- มื้อกลางวัน 11.30 - 12.00 น.
- มื้อเย็น 16.30 - 17.00 น.

        หากผู้ป่วยต้องการสั่งอาหาร นอกเหนือจากเมนูที่จัดให้ จะสั่งตามเมนูอาหารพิเศษ สำหรับญาติ (ยกเว้นอาหารฝรั่ง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามประเภทอาหาร) หรือหากผู้ป่วยต้อง การให้บริการอาหารในแต่ละมื้อเร็ว/ช้ากว่าเวลาที่กำหนด โปรดแจ้งความต้องการแก่บุคลากร ประจำหอผู้ป่วยหรือบุคลากรบริการอาหาร

        นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลมีนักกำหนดอาหาร (โภชนากร) มาเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อให้ คำปรึกษาแนะนำและรับฟังข้อคิดเห็นหรือหากต้องการเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารบำบัด โรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง

        ท่านสามารถขอรับได้ที่เคาน์เตอร์ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หรือติดต่อได้ที่แผนกโภชนาการ เบอร์ภายใน 60120, 60121

 

ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์

        นอกเหนือจากการบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยในแต่ละวันแล้ว ทาง โรงพยาบาลได้เปิดบริการศูนย์อาหาร ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหมอแวลส์ จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไป เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 19.30 น. หากท่านต้องการให้บุคลากรบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ที่ห้อง พักผู้ป่วย

          

สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ เบอร์ภายใน 30120, 30121

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Information

Contact & Support

  • Address : 124 Silom rd Bangruk BKK 10500
  • Email : info@bch.in.th
  • Tel : 0-2625-9000, 0-2235-1000,0-2760-9000
  • Fax : 0-2236-2911    ✉ webmail
  • ขั้นตอนการพิจารณายาของ รพ.
  • ☑ แผนงานพิจารณายาเข้า รพ.  | Click |
    ☑ แบบยื่นเสนอยา | Click |
    ☑ ข้อมูลทั่วไป | Download |
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree