Hospital accreditation Certified since 2013 Re-accreditation Certified 2016 

  The Bangkok Christian Hospital Hospital accreditation  Certified since 2013  Re-accreditation Certified  2016

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ประจำปี 2559  โดยมีนายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนในนามคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) (สรพ.) ในงานการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทอง เมืองทองธานี 

 

 The Bangkok Christian Hospital Hospital accreditation  Certified since 2013  Re-accreditation Certified  2016

 

 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree