Hospital accreditation Certified since 2013 Re-accreditation Certified 2016 

  The Bangkok Christian Hospital Hospital accreditation Certified since 2013 Re-accreditation Certified 2016

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ประจำปี 2559  โดยมีนายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนในนามคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) (สรพ.) ในงานการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทอง เมืองทองธานี 

 

 The Bangkok Christian Hospital Hospital accreditation Certified since 2013 Re-accreditation Certified 2016

 

 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Information

Contact & Support

 • Address : 124 Silom rd Bangruk BKK 10500
 • Email : info@bch.in.th
 • Tel : 0-2625-9000, 0-2235-1000,0-2760-9000
 • Fax : 0-2236-2911    ✉ webmail
 • ขั้นตอนการพิจารณายาของ รพ.
 • ☑ แผนงานพิจารณายาเข้า รพ.  | Click |
  ☑ แบบยื่นเสนอยา | Click |
  ☑ ข้อมูลทั่วไป | Download |
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree